"ดร.โกร่ง" เปิดปากโต้ข้อหา "หลวงตามหาบัว" หนังสือพิมพ์มติชน
drklong.jpg"ดร.โกร่ง"เปิดปากโต้ข้อหา"หลวงตามหาบัว" หนังสือพิมพ์มติชน      

 

 

     

2804255601.jpg

       

     

2804255602.jpg.jpg

 

2804255602.jpg.jpg