เอาโลกพิจารณามันไม่แน่นอน
  25082006165810.jpg
๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ วัดป่าบ้านตาด หลวงตา  ทองคำที่มอบเข้าคลังหลวงแล้วเวลานี้ ๑๑,๐๓๗ กิโลครึ่ง เท่ากับ ๑๑ ตันกับ๓๗ กิโลครึ่ง หลังจากมอบแล้วได้ทองคำประเภทน้ำไหลซึมถึงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ได้อีก ๕๗๐ กิโล ๔๘ บาท ๓๑ สตางค์ ได้เพิ่มเข้าอีก รวมทองคำทั้งหมดที่มอบแล้วและยังไม่ได้มอบ เป็นทองคำ ๑๑,๖๐๘ กิโล ๑๕ บาท ๔๒ สตางค์ ทองคำเราได้รวมทั้งหมดมาถึงเมื่อวานนี้ ได้ทองคำ ๑๑,๖๐๘ กิโล ๑๕ บาท ๔๒ สตางค์ ทองคำได้เยอะอยู่นะคราวนี้นะ ทองคำเอาเข้าคลังหลวงคราวนี้ได้เยอะอยู่

ลูกศิษย์กราบเรียน   เมื่อวานนี้ได้มีการประชุมสงฆ์และประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับพระราชบัญญัติเงินตราที่มีการเคลื่อนไหว ที่จะเข้ามานำเงินในคลังหลวงไปใช้เจ้าค่ะ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และก็สมาชิกสภานิติบัญญัติ รองประธานสภาทนายความ และผู้เชี่ยวชาญทางการเงินในคลังหลวง ได้ใจความสรุปดังนี้เจ้าค่ะ เป็นการเสี่ยงที่จะนำเงินทุนในคลังหลวงไปทำการลงทุนตามกระแสโลก เพราะถ้าได้ประเทศไทยก็พอรอด แต่ถ้าเสียเงินหนุนพันธบัตรจะลดลงไป และจะทำให้เสียหายต่อเงินบาท เงินบาทอาจจะลดค่าลง และกลายเป็นเงินกงเต๊กไปในที่สุดเจ้าค่ะ การเปลี่ยนกฎต่างๆ เกี่ยวกับเงินคลังหลวงจะทำต่อเจตนาเดิมของบรรพบุรุษ เพราะว่าบรรพบุรุษต้องการเก็บเงินคลังหลวงนี้ไว้ให้มั่นคง หรือว่าให้เพิ่มพูนไปตลอดรุ่นลูกรุ่นหลาน สมดังคำเทศน์ที่พระหลวงตาได้เทศน์ไว้ว่า คลังหลวงนี้เป็นหัวใจของไทยทั้งชาติ ถ้าสิ้นคลังหลวงไปแล้ว ปวงคนไทยก็คงจะสิ้นชาติ สิ้นสมบัติพัสถาน สิ้นศาสนา สิ้นแผ่นดินสิ้นวงศ์กษัตรา สิ้นพสุธาอาศัยมาหลายร้อยปี คลังหลวงเป็นหัวใจไทยทั้งชาติ หนุนเงินบาทรวมทองคำอยู่ที่นี่ ฟังให้จำจำฝังใจไว้ให้ดี สมบัตินี้เป็นของเราทุกๆ คนเจ้าค่ะ


หลวงตา    เออพอใจ ความรู้ความเห็นของเรายังคงเส้นคงวาอยู่ไม่เคลื่อนไหว เพราะฉะนั้นเราจึงกล้าค้าน อะไรกล้าค้าน ได้พิจารณาเต็มหัวใจแล้วออกๆ ไม่ใช่ด้นเดาออก พิจารณาๆ แล้ว เหมาะสมตรงไหนจะออกตรงนั้นปั๊บ นี่ก็เหมาะสมอย่างที่ว่านี้ให้เอาไว้ อย่าเอาออก เอาธรรมละเข้าพิจารณา ถ้าเอาโลกพิจารณามันไม่แน่นอน ว่าแต่จะร่ำรวยๆ จมก็มีเข้าใจไหมล่ะ ถ้าเอาธรรมเข้าพิจารณาแล้วจะเหมาะสมตลอดไป นี่เราก็เอาธรรมเข้าพิจารณา แล้วบอกกับบรรดาพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทย โดยถือธรรมเป็นหลักเกณฑ์ เราก็ทำมาอย่างนั้น ก็เหมาะสมอยู่แล้ว เอาละพอใจ


ลูกศิษย์  ขอผลานิสงส์ผลบุญที่ลูกศิษย์ทั้งหลายได้กระทำมา จงมาปกป้องคลังหลวงให้อยู่คู่ชาติไทยตลอดไปด้วยเทอญ
หลวงตา  เอ้อ พอใจ เอาละ