14 มี.ค. 41 ได้ช่อง ๓ มาช่วยประกาศ
chanal_3.jpg ดีแล้วได้ช่อง ๓ มาช่วยประกาศลั่นเมืองไทยเรา ยกเมืองไทย ...... การเป็นหนี้สำคัญมาก เพราะฉะนั้นเราถึงหมุนอันนี้ก่อน ให้ดอลฯได้มากก่อนพอสมควรแล้วทีนี้ให้เงินสดนี้เดินตามหลัง พวกอะไรที่เขาจะบริจาค เช่น ทองคำอะไร ๆ นี้ จะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะ นอกจากดอลลาร์แล้วเราจะรับพร้อมกันกับวาระหลังนี้ รอไว้ก่อน เวลานี้กำลังเริ่มให้ดอลลาร์ออกหน้าก่อน ...... นี่เราก็เริ่มแล้ว ส่วนสองอย่างนี้จะเปิดเอาตอนเดือนเมษาฯ เรารอให้ดอลลาร์เดินก่อน จนดอลลาร์เดินพอสมควรแล้วก็ ทีนี้ก็ไปตามกันเลยทั้งสาม คือ เงินสดหนึ่ง ทองคำหนึ่ง แล้วดอลลาร์หนึ่ง เช็คดอลลาร์หนึ่ง เงินต่างสกุล ทีนี้ไปพร้อมกันหมดเลย ทั่วประเทศละที่นี่ กระจายไปหมด แล้วประกาศออกหนังสือพิมพ์ก็ได้ ออกทางโทรทัศน์ก็ได้ ทางทีวีทางไหนออกได้ทั้งนั้นถ้าถึงเวลาเราเปิดแล้วนะ.......นี่ก็ได้ตกลงกับทางธนาคารไว้เรียบร้อยแล้ว เงินดอลลาร์นี้จะเข้าเป็นเงินสำรอง