18 ม.ค. 41 หมอคู่ชีวิต
doctor.jpg สองวันสามวันนี้ไม่ปรากฏวิงเวียน คงจะหายดีแล้ว นี่ละหมอใหญ่ หมอเอาชีวิตหลวงตาไว้ได้ ยืนขึ้น ๆ ให้เขาเห็นหน่อยซิ นี่ละหมอใหญ่ที่เอาชีวิตของหลวงตาไว้ได้ ไม่งั้นหลวงตาจะไปไม่นาน เพราะมันอ่อนลง ๆ นี่เอาไว้ได้ จึงว่าหมอคนนี้เป็นหมอสำคัญ หมอคู่ชีวิตของหลวงตาแหละ ไม่งั้นไม่อยู่จริง ๆ เพราะไม่สนใจกับยาอะไรเลย ฉันยาลงไป ๆ นี้เฉย ถ่ายลงไปเรื่อย ๆ อ่อนลง ๆ คิดดูซิเดินมาจากกุฏิมาศาลานี้ก็จะไม่ถึงแล้ว อ่อน โซซัดโซเซไป พอฉันยานี้มาได้สิบกว่าวันก็ค่อยปรากฏในระยะนี้เด่นขึ้น ๆ ชัดเจน แน่ใจว่าหาย ถ้ายังจะตายอยู่ก็ไม่ต้องกุสลาให้นะ ถึงขนาดนี้มันยังจะตายอยู่ ไม่ต้องกุสลาให้ มันอยากไปให้ไปเลยบอกอย่างนั้น