ลืมรหัสผ่าน?
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • red color
  • green color
Home arrow เกร็ดความรู้ arrow หลักโภควิภาค ๔
หลักโภควิภาค ๔ PDF พิมพ์ อีเมล์

pokkavipak4.jpgคงเคยได้ยินนโยบายใช้ ๓ ส่วน เก็บ ๑ ส่วนกันมาบ้างนะครับ เรามาดูหลักการใช้เงินที่ได้แนะนำไว้เกือบ ๒๖๐๐ ปีกันบ้างว่ายังใช้ได้อยู่หรือไม่ หลักที่ว่านี้แบ่งเงินเป็น ๔ ส่วน
๑ ส่วน ใช้เพื่อตัวเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
๒ ส่วน เก็บไว้ลงทุนการงาน
๑ ส่วน เก็บไว้ใช้ยามคราวจำเป็น

หลักการนี้เรียกว่า "หลักโภควิภาค ๔"

เนื้อความจากพระไตรปิฎก มีดังนี้ครับ
[๑๙๗]
บัณฑิตรู้แจ้งมิตร ๔ จำพวกเหล่านี้ คือ มิตรมีอุปการะ ๑ มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ ๑ มิตรแนะประโยชน์ ๑ มิตรมีความรักใคร่ ๑ ว่าเป็นมิตรแท้ ฉะนี้แล้ว พึงเข้าไปนั่งใกล้โดยเคารพ เหมือนมารดากับบุตร ฉะนั้น บัณฑิตผู้สมบูรณ์ด้วยศีล ย่อมรุ่งเรืองส่องสว่างเพียงดังไฟ เมื่อบุคคลออมโภคสมบัติอยู่เหมือนแมลงผึ้งผนวกรัง โภคสมบัติย่อมถึงความสั่งสมดุจจอมปลวกอันตัวปลวกก่อขึ้น
ฉะนั้น คฤหัสถ์ในตระกูลผู้สามารถ ครั้นสะสมโภคสมบัติได้อย่างนี้แล้ว พึงแบ่งโภคสมบัติออกเป็นสี่ส่วน เขาย่อมสมานมิตรไว้ได้ พึงใช้สอยโภคสมบัติด้วยส่วนหนึ่ง พึงประกอบการงานด้วยสองส่วน พึงเก็บส่วนที่สี่ไว้ด้วย หมายว่าจักมีไว้ในยามอันตราย ดังนี้ ฯ

พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๑ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๓
ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >