ลืมรหัสผ่าน?
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • red color
  • green color
Home arrow คลังหลวงแห่งประเทศไทย ตอนที่ 1 arrow ๑๕ ตั้งทุนสำรองที่ ๓ ทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
๑๕ ตั้งทุนสำรองที่ ๓ ทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา PDF พิมพ์ อีเมล์
p15.1.jpg

แผนภูมิแสดงสายทางเดินของ ทุนสำรองในคลังหลวง ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

p15.2.jpg

 p15.4.jpg

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        ทั้งนี้รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของทุนสำรองเงินตราและระมัดระวังมิให้กลายเป็นการนำทุนสำรองเงินตราออกมาใช้จ่ายให้สิ้นเปลืองไป แต่เป็นการใช้ประโยชน์เฉพาะจากทุนสำรองเงินตราส่วนที่เกินจำนวนธนบัตรออกใช้เท่านั้น โดยมีเจตนาเพื่อทำหน้าที่รักษาเสถียรภาพของเงินตราไว้ตามความมุ่งหมายของเงินทุนสำรองที่มี และมิให้กระทบกระเทือนต่อฐานะของทุนสำรองเงินตราที่มีอยู่ก่อนหน้าวันประกาศใช้พระราชกำหนดแต่อย่างใด ยังคงดำรงหลักการและเจตนารมณ์เดิมไว้เพื่อรักษาเสถียรภาพแห่งเงินตราและมีความมุ่งหมายที่จะรักษาระดับมาตรฐานแห่งเงินตราไทยให้เป็นที่มั่นคง โดยมิได้มีผลทำให้เงินตราของประเทศได้รับความกระทบกระเทือนในมูลค่าแต่อย่างใด p15.5.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p15.6.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             สำหรับขอบเขตการดำเนินงานของทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามพระราชกำหนดฯ พ.ศ.  ๒๔๙๘ มีดังนี้
        
·       การซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและทองคำ
        
·       การลงทุนแสวงหาผลประโยชน์ในตั๋วเงินคลังหรือหลักทรัพย์ระยะสั้นอย่างอื่นของรัฐบาลและหลักทรัพย์ระยะสั้นที่มั่นคงในต่างประเทศ
       
·       การกู้ยืมเท่าที่จำเป็นแก่การรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนทุนรักษาระดับฯ มีทุนเริ่มแรกซึ่งได้รับโอนมาจากสินทรัพย์ทุนสำรองเงินตราส่วนที่เกินจำนวนธนบัตรออกใช้เป็นมูลค่า ๖๓ ล้านเหรียญสหรัฐ
p15.0.jpg
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Website ที่เกี่ยวข้อง

 

ติดต่อ

www.luangta.com