ลืมรหัสผ่าน?
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • red color
  • green color
Home arrow คลังหลวงแห่งประเทศไทย ตอนที่ 2 arrow ๒๒ ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ องค์ประธาน "โครงการช่วยชาติ"
๒๒ ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ องค์ประธาน "โครงการช่วยชาติ" PDF พิมพ์ อีเมล์
b20021114153225.jpeg
  ด้วยเมตตาธรรมที่มีต่อชาติและพี่น้องชาวไทย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน จึงได้เปิดตัว โครงการช่วยชาติ อย่างเป็นทางการในวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน ณ สวนแสงธรรม พุทธมณฑลสาย ๓ กรุงเทพมหานคร เพื่อปลุกจิตสำนึกของชาวไทยในยามประสบทุกข์ ให้รู้จักน้อมนำหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในจิตใจ และทางด้านวัตถุ หลวงตาเมตตาออกมาเป็นผู้นำในการรับบริจาคเงินทองจากพี่น้องชาวไทยทุกภาคทั่วประเทศ เพื่อนำทองคำเข้าสู่ คลังหลวง เป็นการรักษาเสถียรภาพทางการเงินให้มั่นคงปลอดภัยและเป็นหลักประกันชาติ  สำหรับเงินบาทท่านจะนำไปช่วยสงเคราะห์เป็นสาธารณประโยชน์กระจายไปทั่วประเทศ ในระยะแรกของโครงการท่านนำเงินดอลลาร์เข้าสู่ คลังหลวง แต่ในระยะต่อมาหลวงตาประกาศจะนำเงินดอลลาร์ที่รับบริจาคไปทำประโยชน์กระจายทั่วประเทศเหมือนเงินบาท เนื่องจากมีโรงพยาบาล และหน่วยงานราชการต่างๆ มาขอความช่วยเหลือจากท่านจำนวนมาก
การมอบเงินดอลลาร์สหรัฐและทองคำ เข้าสู่ คลังหลวง ในโครงการช่วยชาติ
22.2.1.jpg

22.2.2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.2.4.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.2.5.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.2.6.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.2.7.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทองคำและดอลลาร์ ที่มอบเข้าสู่คลังหลวง

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐  
ครั้งที่

วันที่มอบ

จำนวนสินทรัพย์ที่มอบ

ทองคำ

ดอลลาร์

แท่ง

กก.
1 6 กรกฎาคม 2541 - - 1,278,000
2 4 พฤษภาคม 2542 83 1,037.5 3,000,000
3 21 เมษายน 2544 82 1,025 1,000,000
4 2 กรกฎาคม 2544 55 687.5 300,000
5 26 กันยายน 2544 145 1,812.5 400,000
6 11 เมษายน 2545 40 500 300,000
7 10 ธันวาคม 2545 40 500 300,000
8 12 เมษายน 2546 42 525 400,000
9 10 กรกฎาคม 2546 49 612.5 432,000
10 26 สิงหาคม 2546 82 1,025 300,000
11 26 ธันวาคม 2546 112 1,400 500,000
12 12 เมษายน 2547 95 1187.5  2,004,600
รวม 825 10,312.5 10,214,600
13 19 สิงหาคม 2547 58 725 -
14 19 ธันวาคม 2550 48 600 -
รวมทั้งสิ้น 931 11,637.5 10,214,600
ทองคำมูลค่า ( 11,637.5 x  855257 ) + ดอลลาร์มูลค่า ( 10,214,600 x 33.96  )  = 9,953,053,337.50  + 346,887,816  (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 19 ธ.ค.50)รวมมูลค่าเป็นเงินบาททั้งสิ้น  10,299,941,153.50   บาท

เงินดอลลาร์และทองคำบริจาคจำนวนมากนี้ มาจากน้ำใจชาวไทยทั้งชาติ นับตั้งแต่พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน พ่อค้า ประชาชน ตลอดจนพระสงฆ์ทั่วประเทศร่วมกันเสียสละเพื่อชาติ เฉพาะอย่างยิ่งการทำ ผ้าป่าช่วยชาติ หรือ กฐินเพื่อชาติ เป็นการนำจตุปัจจัยที่ประชาชนร่วมทำบุญยกถวายให้เป็นสมบัติของสงฆ์ และสงฆ์มีฉันทามติร่วมบริจาคเข้าสู่ คลังหลวง เป็นจำนวนมากและหลายวาระ จึงกล่าวได้ว่า โครงการช่วยชาติ โดย หลวงตามหาบัว นี้ เป็นการแสดงความรัก ความเสียสละ และความสามัคคีของคนไทยทุกระดับชั้นทุกภาคทั่วประเทศ รวมน้ำใจกันอุ้มชูชาติขึ้นด้วยการบริจาคเงินทองเข้าสู่ คลังหลวง หลอมรวมกับเงินที่เก็บสะสมมาตั้งแต่อดีต นับเป็นการสืบทอดหลักการและเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษอย่างเป็นรูปธรรมในอันที่จะเก็บรักษาและเพิ่มพูนสินทรัพย์ในคลังหลวงให้แน่นหนามั่นคงสถาพรยิ่งๆ ขึ้นไป นอกจากนี้ในการบริจาคช่วยชาติแต่ละครั้งนั้น พี่น้องชาวไทยยังพร้อมใจกันกล่าวคำอธิษฐาน ยกเงินและทองขึ้นจบที่ศีรษะเป็นการแสดงความนอบน้อมเอาบุญกุศลจากการสร้างมหาทานแห่งการช่วยชาติอีกด้วย
ฉะนั้นเงินทองบริจาคที่หลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกับ คลังหลวง ในครานี้ นอกจากจะมีมูลค่ามหาศาลทางด้านวัตถุ ยังทรงคุณค่าเหนือค่าเหนือราคาทางด้านจิตใจเนื่องจากมีหลักธรรมในพระพุทธศาสนาพาก้าวเดิน เหตุการณ์อันทรงค่าเหล่านี้จักเป็นประวัติศาสตร์ที่ภาคภูมิใจยิ่งของชาติไทยอีกครั้งหนึ่งเหมือนเมื่อครั้ง เงินถุงแดง และเงินบริจาคในสมัยรัชกาลที่ ๕ ที่เสียสละช่วยกันจนไถ่บ้านไถ่เมืองไว้ได้
22.2.8.jpg

 

 

 

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Website ที่เกี่ยวข้อง

 

ติดต่อ

www.luangta.com