ลืมรหัสผ่าน?
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • red color
  • green color
Home arrow คลังหลวงแห่งประเทศไทย ตอนที่ 2 arrow คติธรรม หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
คติธรรม หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน PDF พิมพ์ อีเมล์
ปีนี้ได้ประกาศแล้วว่า เราจะทำประโยชน์ให้โลกเต็มกำลังความสามารถของเราจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายแห่งการตายของเรา เพราะการตายของเรานั้นจะเป็นการตายในครั้งสุดท้ายครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้น เราจะไม่กลับมาเกิดอีกแล้ว ในธัมมจักกัปปวัตตนสูตรท่านแสดงไว้ว่าญาณญฺจ ปน เม ทสฺสนํ อุทปาทิ        อกุปปา เม วิมุตติ อยมนฺติมา ชาติ                      นตฺถิทานิ ปุนพฺภโว ความรู้ความเห็นอันล้ำเลิศประเสริฐสุดได้เกิดขึ้นกับเราแล้ว ...ความหลุดพ้นจากกิเลสวัฏวนความเกิดตายนี้ ไม่มีการกำเริบแล้ว...

         ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา...ตั้งแต่บัดนี้ต่อไปอีกเราจะไม่กลับมาเกิดอีกแล้ว ...

  ในธรรม ๔ ข้อนี้เราครองไว้แล้วเต็มหัวใจมาตั้งแต่ปี ๒๔๙๓ จึงได้ประกาศให้พี่น้องทั้งหลายเป็นเครื่องยืนยันว่า เราจะเป็นผู้ช่วยชาติด้วยความบริสุทธิ์ใจ ด้วยความอิ่มพอทุกอย่าง ไม่หวังอะไรจากการบริจาคของท่านทั้งหลายแม้เม็ดหินเม็ดทราย  นอกจากจะทุ่มเข้าสู่ คลังหลวงแห่งประเทศไทย ของเรา ให้กระเตื้องขึ้นมาเท่านั้น เพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องทั้งหลายจงตายใจในเราผู้ปฏิบัติธรรมนั้น เราก็ภูมิใจว่า เราได้เห็นธรรมประเภทนั้นแล้วโดยสมบูรณ์ภายในใจ  จึงกล้าปฏิญาณตนออกมา เพื่อรับใช้ชาติคือเมืองไทยของเรา ด้วยความเมตตาอันหนาแน่นภายในใจของเรา หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๑ วัดป่าบ้านตาดก่อนเปิดโครงการช่วยชาติ ๑๒ วัน
 
< ก่อนหน้า

Website ที่เกี่ยวข้อง

 

ติดต่อ

www.luangta.com