ลืมรหัสผ่าน?
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • red color
  • green color
Home arrow ข่าวจากสื่อ arrow รัฐบาลมหาภัยต้มหลวงตา
รัฐบาลมหาภัยต้มหลวงตา PDF พิมพ์ อีเมล์
managerที่วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานีวานนี้ (24 พ.ค.) นอกจากบรรดาญาติโยม และศิษย์ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ที่สนใจเข้ารับฟังธรรมจากหลวงตาตามปกติแล้ว ยังคลาคล่ำไปด้วยสื่อมวลชนทุกแขนง

ผิดปกติเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของหลวงตามหาบัวในวันที่กระทรวงการคลังจัดประชาพิจารณ์รวมบัญชีธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งหลวงตาไม่เห็นด้วย ภายหลังจากฉันเช้าแล้ว หลวงตามหาบัวจึงได้เทศนาต่อผู้เข้ารับฟังธรรม มีใจความว่า".....กระทรวงการคลังไม่มีปัญหาอะไรกับเรา เราไม่มีปัญหาอะไรกับกระทรวงการคลังนี่นะ เราก็เป็นพระจะไปตั้งปัญหาอะไรกับใคร นอกจากที่เข้ามาอยู่กับศาสนากับธรรมเท่านั้น มันก็มีเรื่องเท่านั้นละ อย่างกิเลสเข้ามายุ่งกับใจกับธรรม ธรรมก็ฟัดหัวกิเลสไปเลยนั่นละ กิเลสเป็นข้าศึกของธรรมกับกิเลสต้องขัดกัน นี้ทางโลกทางธรรมก็เหมือนกัน ถ้าทางโลกสกปรก ธรรมก็ชะล้างลงไปนั่น ก็มีเท่านั้นเอง

หลวงตาบัวนี้มานำพี่น้องทั้งหลายนี้ เอาธรรมล้วนๆ มานำนะ ไม่ได้เอาพิษเอาภัยมาใส่บ้านใส่เมือง ของเรานะ เราจึงไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อผู้ใด ..เวลานี้ที่ปกครองบ้านเมืองนี้ก็ตั้งให้รัฐบาลเป็นอันดับหนึ่งสำหรับปกครองบ้านเมือง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรดูแลลูกเต้าทั้งหลายจะปกครองประการใดบ้าง พระองค์ก็ทรงดูแลด้วยพระเมตตาตลอดเวลา ทีนี้พวกเรา ซึ่งเป็นผู้นำของชาติบ้านเมืองเรียกว่าลูกพี่เบิ้มก็คือ วงราชการต่างๆ ที่พี่น้องชาวไทย มอบความไว้วางใจให้ เราจะดำเนินงานแบบไหนจะเป็น ไปเพื่อความเจริญรุ่งเรือง ของชาติไทยหรือจะเป็น การทำลายชาติไทยกลืนบ้านกลืนเมืองก็ต้องพิจารณา

หลวงตาชี้เราซึ่งเป็นชาวพุทธ ต้องมีความกลมกลืนสามัคคีกัน อย่างนี้เป็นเรื่องชาติไทยซึ่งเป็น ลูกชาวพุทธ ทีนี้มาแตกมาแยกมาแบ่งสรรปันส่วนกินนั้นกลืนนี้อย่างนี้ไม่ใช่ชาติไทย พวกนี้พวกเปรตพวกผีพวกโจรพวกมารพวกมหาภัย อยู่ในจุดไหนนั้นคือมหาภัยอยู่จุดนั้น จะทำลายชาติบ้านเมืองได้คือ จุดนั้นเอง ให้พากันระมัดระวังทุกคนนะ

เราเป็นเจ้าของสมบัติคือ "ชาติไทย" ของเรานี้เป็นสมบัติของทุกคน สมบัติที่เรารักษา ก็เป็นสมบัติของพี่น้องชาวไทยด้วยกันทุกคนๆ ต่างคนต่างรักษาด้วยความเข้มงวดกวดขัน อย่าให้โจรให้มารให้มหาภัยเข้ามากลืนมากินได้นะเราเป็นเจ้าของสมบัติ แม้แต่เขาอยู่ในบ้าน โจรมารใดที่จะมาปล้นมาชิงของ เขานี้ เขายังต่อสู้เห็นไหมน่ะ นี่เป็นความชอบธรรมของเจ้าของทรัพย์ ต้องได้ปฏิบัติอย่างนั้นต่อโจรต่อมาร โจรมารเป็นผู้ผิด เจ้าของ สมบัติไม่ได้ผิด อันนี้ก็เหมือนกัน สมบัติของชาติไทยเราไม่ได้ผิด คนไทยของเราซึ่งเป็นเจ้าของไม่ได้ผิด ผู้ที่เข้ามาล่วงล้ำเข้ามากลืนมากินนั้นและคือผู้ผิด นั่นคือ "มหาภัย" ให้จำไว้ทั่วหน้ากันทุกคนนะ นี่คือธรรมสอนกลางๆ อย่างนี้นะไม่ผิด...ชาติไทยของเราเป็นชาติที่อิสระมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์กาลไหนๆ มานานสักเท่าไร สมบัติเงินทองข้าวของเฉพาะอย่างยิ่งคลังหลวงของเรานี้เป็นหัวใจของชาติไทยเราทั้งชาติ นี้ละ ต่างคนต่างเป็นเจ้าของด้วยกัน คน 62 ล้านเป็นเจ้าของสมบัติอันนี้ทุกๆ คนไปเลย แล้วเรายังจะยอมอยู่เหรอ? ให้มหาภัยเข้ามากลืนเอาอย่างสดๆ ร้อนๆ ในตับปอดของคน 62 ล้านนี้ ฟังให้ดี ต้องเด็ด! ถึงคราวเดียวต้องเด็ด ไม่เด็ดไม่ได้ ...

สมบัติของไทยคืออะไร คือ "คลังหลวง" ไม่ใช่ที่อื่นที่ใดนะ คือคลังหลวงนั่นแหละ เป็นสมบัติของ ชาติไทย เป็นหัวใจของชาติไทย ชาติไทยของเรายืนยงมั่นคงมาตลอดทุกวันนี้ก็คือ บรรพบุรุษรักษาหัวใจของชาติไทยเราไว้ ไม่มีใครมาแตะต้องกฎหมายข้อใดก็ไม่เคยมารุกล้ำนะ ไม่เคยมาทำลาย รักษากันมาตลอดด้วยกฎหมายซะด้วยนะ ตั้งรัฐบาลชุดไหนขึ้นมาก็ไม่มีรัฐบาลชุดไหนเข้ามาล่วงล้ำหัวใจตับปอดของชาตินี้ไปเลยแต่ปรากฏว่ารัฐบาลชุดนี้มันเป็นยังไง? มันถึงล่วงล้ำเข้ามา มันโหดมันร้ายเหลือประมาณหรือ รัฐบาลชุดนี้ก็เป็นรัฐบาลมหาภัยของชาตินะซิ จะเป็นคุณของชาติได้ยังไง จะสมควรที่เป็นผู้นำได้ยังไง เมื่อเข้ามากอบโกยเอาสมบัติของชาติไปละเลงน้ำยาทาคนชาติไทยตายทั้งชาติ มีความหมายอะไร มันบัดซบนะ ความคิดเด็กตามบ้านเขาก็ไม่ได้คิดเขาไม่ได้ ทำอย่างนี้นะ เราเป็นผู้ใหญ่เราจะนำชาติบ้านเมือง ทำไมจึงจะกลายเป็นมหาโจรมหาภัยมากลืนบ้านกลืนเมืองอย่างนี้ก็เรียกว่าเลวที่สุดนะ นี่ฟังเสียงโหวดของธรรม ธรรมสอนอย่างนี้ เราสอนโดยตรงไม่ได้ผิด ผิดบอกว่าผิด ถูกบอกว่าถูกอย่างนี้แหละ..

นี่เงินของเราเวลานี้กำลังกีดกันด้วยวิธีการต่างๆ ตามที่เราทราบมาว่ารัฐมนตรีอะไร ปรึกษาหารือประชุมกันตกลงกันแล้วว่าเงินหลวงตาบัวนี้ไม่ให้เข้าในชาติ ไม่ให้เข้าในคลังหลวงเพราะเหตุไร? เขาก็บอกว่าเพราะหลวงตาบัวได้เซ็นลายลักษณ์อักษรแล้วว่าได้มอบธนาคารฝ่ายอะไรเกี่ยวกับเรื่องเมืองนอกเมืองนา เอ้า เพียงเข้าใจกันแค่นี้ก็แล้วกัน เข้าใจเอาว่าไม่เข้าสู่คลังหลวงแค่นี้ก็แล้วกัน หลวงตาบัวเซ็นมาแล้ว การเซ็นมานี้หลวงตาบัวก็ตอบทันทีเลยว่า หลวงตาบัวถูกต้ม จะถูกต้มจากธนาคาร แผนกไหนก็ตามต้องเป็นเรื่องของธนาคารเป็นเรื่องใหญ่ ให้เอาเงินเราแฉลบไปไว้ นอกถุงนี่นะ แล้วมาประกาศบอกเราว่าเงินเข้าแล้วตามจุดที่หลวงตามุ่งหมาย ฟังซินะ ใครต้ม? ถ้าไม่ใช่ทางธนาคารต้มหรือรัฐบาลต้มเราจะเป็นใครไป ฟังให้ดีทุกคนนะนี่หลักความสัตย์ความจริง ธรรมเป็นอย่าง นี้จะให้เราพูดว่ายังไง เมื่อเวลาเขาเอาไปแล้วเขาก็มาต้มเราให้เราเซ็น ก็เราไม่รู้ธนาคารว่าแผนกไหนเก็บยังไงๆ เราถามตั้งแต่ว่าเป็นจุดที่เราต้องการคือ "คลังหลวง" ที่เป็นคลังเก็บของ ชาติบ้านเมืองมาดั้งเดิมใช่ไหม? เขาบอกว่า ใช่ ฟังชิขนาดนั้น ต้มไหม? ต้มหลวงตาบัวไหม? ต้มศาสนาไหมต้มธรรมไหมต้มพี่น้องชาวไทยไหม? พิจารณาซิ เราก็ต้องเซ็นให้ซิเมื่อว่าถูกจุดมุ่งหมายของเราแล้วเราก็ต้องเซ็นให้ เราก็มาประกาศก้องให้พี่น้องทั้งหลายทราบว่า เงินนี้เข้าสู่ คลังหลวง เรียบร้อยแล้ว เรียบร้อยแล้ว ครั้งต่อมาก็อุบายวิธีการวิธีกินวิธีโกงวิธีกลืนมันก็แยบออกมาซิ มาเพื่อเป็นกำแพง เอาเงินหลวงตาบัวนี้ไปเป็นกำแพง เป็นกำแพงกั้นคลังใหญ่ไว้สำหรับที่จะกลืนก็ได้นี่นะ ไม่กั้นไว้เพื่อกลืนจะกั้นไว้เพื่ออะไร เด็กมันก็รู้นี่นะ ไม่จำเป็นต้องหากฎหมายมายืนยันกัน ธรรมละเอียดยิ่งกว่ากฎหมาย รู้กันทันทีๆ...

เป็นยังไงกลอุบายวิธีการต่างๆ ของรัฐบาลที่ว่ารักษาชาติประเทศไทยเวลานี้หรือจะกินชาติไทยสดๆ ร้อนๆ หาอุบายวิธีกันเงิน แม้แต่เงินของชาติทั้งหมดนี้ก็ไม่ยอมให้เข้าสู่คลังหลวง กันเอาไว้ๆ เพื่อจะกลืนก้อนใหญ่นี้ จำให้ดีนะพี่น้องทั้งหลายนะ เอ้า เอาให้ถึงใจ ทุกคนนะ นี่ละ กลกิน กลโกงกลอุบายต่างๆ มาหาว่าเราเป็นผู้ผิด ผู้มัน มันแยกออกไป เป็นเรื่องต้มตุ๋นละมันไม่ได้บอกว่ามันต้มตุ๋นเรานะ แล้วเราเซ็นก็เซ็นตามที่เราต้มตุ๋น เมื่อเรารู้ตัวแล้วเราก็พลิกตัวกลับให้เข้าสู่จุดนี้มันไม่ยอมพลิก มันไม่ยอมแก้ มันว่าเราเซ็นแล้ว นี้ยิ่งเลวมากนะพวกนี้นะรัฐมนตรีไหนก็ตามเถอะ รัฐมนตรีไหนก็ลูกของคนไทย นั้นแหละ แล้วอยู่ในชาติไทย ถ้าหากว่าเป็นลูกชาวพุทธ ถ้าไม่ใช่เป็นลูกชาวเปรตชาวผีชาว มหาโจรมหาภัยกินบ้านกินเมืองมันก็มีเท่านั้นนะ นี่ละเรื่องกีดเรื่องกันมีทุกแง่ทุกมุมออกมาทางไหนมีแต่เรื่องกีดเรื่องกันทั้งเพื่อไม่ให้เงินของคนทั้งชาติเข้าสู่คลังหลวง ซึ่งคู่ควรกันกับเงินของชาติ มันไม่ยอมให้เข้า มันจะไม่ได้กลืนไม่ได้กินเงินจำนวนนี้น่ะ มันจะกลืนจะกินให้ได้พี่น้องชาวไทยว่าไง? เจ้าของสมบัติของเงินก้อนนี้เป็นยังไง? คิดยังไงบ้าง? เอ้า ให้คิดซะนะ เราสอนอุบายวิธีการไว้ทุกๆ อย่าง เรานี่ไม่ไปว่ากันใครละ เราสอนตามอรรถตามธรรม ผิดบอกว่าผิด ถูกบอกว่าถูก จึงเรียกภาษาธรรม พูดอย่างอื่นไปไม่ได้ ไม่เรียกว่าธรรม พูดอย่างนี้ตรงไปตรงมา เราไม่ได้เป็นข้าศึกต่อผู้ใด เรามานำชาติบ้านเมือง สะเทือนไปทั่วประเทศไทยของ เราดีไม่ดีกระเทือนไปเมืองนอกนู่น การนำพี่น้องชาวไทยของเราเพื่อนำเงินเหล่านี้เข้าสู่คลังหลวงหนุนชาติไทยของเรา คือคลังหลวงเป็นหัวใจของชาติ แล้วก็ถูกกีดถูกกันด้วยพวกเปรตพวกผีมหาโจรมารเวลานี้ละ นี่ก็คนเขาก็พูดมากแล้ว เราก็เอาตามคนเขาพูด ถึงไม่เอาตามคนเขาพูด เราพูดเองมันก็จะผิดไปไหน แต่นี้เราเอาคำพูดที่เขามาพูดว่า

เวลานี้รัฐบาลชุดนี้โหดร้ายมากเขาว่ายังงั้นนะ ฟังซิ ไปกู้ยืมเงินเขามากี่แสนล้านแล้ว ก็เอาเงินทั้งหลายนั้นเข้ามาทับประชาชนชาวไทยของเรา ซึ่งหนักอยู่แล้วด้วยหนี้สินที่รัฐบาลต่างๆ ชุดนั้นชุดนี้ตั้งขึ้นมา ชุดไหนก็มากู้เงินยืมเงินๆ เงินกว้านเข้าในกระเป๋าใครไปรู้ได้ หากินด้วยการกู้ยืม หากินด้วยการกู้ยืมเขาว่าอย่างนี้ พอกู้ยืมมาแล้วก็ทำ ประดับร้านเล็กๆ น้อยๆ ว่ารัฐบาลได้เงินมา มาสร้างอันนั้นสร้างอันนี้หลอกตาโลกเขาประดับร้าน ส่วนจะกลืนกินมันไม่ได้บอก นี่ละเขาว่ายังงั้นจะให้ว่ายังไง เป็นยังไงคนชาติไทย ของเรามันโง่ทุกคนเหรอ ฉลาดแต่วงรัฐบาลอย่างเดียวเหรอ เอ้า ไปพิจารณาเทียบ เคียงกันซิ

รัฐบาลอย่างเดียวหรือรักษาชาติ หรือกลืนชาติ คนไทยเราเป็นผู้รักษาชาติอยู่เวลานี้ รู้กันทุกคนนี่นะ นี่ละเรื่องราวมันหนักขนาดไหน นี่ประชาชนเขามาพูดให้ฟัง เขาก็เอาความจริงมาพูด พวกนี้พวกนักกฎหมายมีน้อยเมื่อไรลูกศิษย์ ของเราเต็มกรุงเทพฯ เต็มเมืองไทยนั่น กระทรวง ไหนที่ไม่ใช่ลูกศิษย์ของเราไม่มี เรียกว่าเรามีลูกศิษย์ทุกกระทรวง เขาแจงออกมาถึงเรื่องวงราชการ กินสินสกปรก สร้างความสกปรกใส่บ้านใส่เมือง เขาพูดออกมาอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย

เราฟังแล้วเราสลดสังเวช แล้วทีนี้เขาก็บ่นเข้ามาว่าวงรัฐบาลไหนก็สู้วงรัฐบาลปัจจุบันนี้ไม่ได้ เข้าอีกนะรัฐบาลปัจจุบันนี้ นี่เวลาหลวงตาไปหา เงินมาแทบเป็นแทบตาย พาคนไทยทั้งชาติหา เงินมา รัฐบาลมันไม่ได้มองดูสตางค์หนึ่งมันไม่ได้มาส่งเสริมเลย นั้น นี่อันหนึ่ง จากนั้นมันก็มาทำประชดคนไทยทั้งชาติประชดหลวงตาบัว เขาว่า อย่างนั้นนะ ไปกู้ยืมเงินมาเท่าที่เราทราบมาว่าสองแสนล้าน ฟังซิน่ะ เอามาทับเมืองไทยเราอีก เมืองไทยนี้ติดหนี้ติดสินแบนอยู่แล้วจากรัฐบาลต่างๆ ที่ไปกู้ยืมเงินมาจำนวนมากน้อยเพียงไร แล้วพวกประชาชนเป็นผู้ใช้หนี้ใช้สิน ใช้ยังไม่เสร็จ เอ้า รัฐบาลนี้ตั้งขึ้นมา แล้วก็มากินมากลืนอีก เอาหนี้มาทับหัวชาติไทยเราอีก แล้วยิ่งรัฐบาลชุดนี้ยิ่งเอาใหญ่ เขาว่ายังงั้นนะ เขาพูดอย่างนี้ละ

รัฐบาลชุดนี้เป็นมหาภัยเป็นมหายักษ์ ไม่มีใครเกินรัฐบาลชุดนี้ เขาว่ายังงั้น นี่ไปกู้ยืมเงินเขามา ทราบว่าสองแสนล้าน แล้วเงินสองแสนล้านนี้กับดอกมันติดตามมามากขนาดไหน ที่ใช้หนี้เขาอยู่เวลานี้ก็จะเป็นจะตายแล้วเมืองไทยเรา ยังเอาเงินก้อนนี้เข้ามาอีกในรัฐบาลชุดนี้ เขาว่างั้นนะ แล้วเงินจำนวนนี้ดอกมันติดมาเท่าไร แล้วจะบีบบี้สีไฟใคร บีบบี้สีไฟหมากันก็ไม่ให้ มันต้องไปบีบบี้สีไฟกับคน เมื่อไปบีบบี้สีไฟกับคน ออกภาษีอากรกดขี่บังคับเท่านั้นเท่า นี่จะเอามาใช้หนี้เขา ใช้หนี้เขา เวลากอบโกยมา แล้วบีบบี้สีไฟเอามาจากประชาชนมาแล้วมันเอาไปเข้ากระเป๋ามัน มันเอาไปเข้าพุงมันแล้ว ใครก็จะไปทราบได้ มันมาเปิดเผยอันนี้นอกๆ นี้ต่างหากนี่นา นี่อันหนึ่ง

อันที่สอง เวลานี้กำลังจะกลืนบ้านกลืนเมืองคือกลืนสมบัติคือคลังหลวงนี้ออกไปอีก ไม่มีรัฐบาลใดตั้งแต่ตั้งขึ้นมาที่จะโหดร้ายทารุณยิ่งกว่ารัฐบาลชุดปัจจุบัน นี่เขามาพูดให้ฟังอย่างนี้ จะให้เราว่ายังไง ก็เราได้ยินอย่างนี้ ภาษาธรรมต้องพูดตามนี้ เวลานี้กำลังเตรียมพร้อมที่จะกลืนชาติไทยของเราคือเอาคลังสมบัตินี้ไปกินเลี้ยงกัน ไม่กี่โต๊ะละกำลังจะไปกินเลี้ยงกัน ว่ายังงั้นกำลังแข็งแรงเข้มแข็งมาก เวลานี้ออกมาเปิดเผยหยาบโลน เป็นลำดับลำดามาแล้ว ถึงขนาดมากีดกันสมบัติของชาติที่หลวงตาบัวจะเอาเข้าคลังหลวง คือไม่ยอมให้เข้าคลังหลวง หนังสือผิดพลาดนิดหน่อยมันก็เอาเป็นตัวจริงเป็นเครื่องต้านทานคัดค้านหลวงตาบัว เช่นการเซ็นนี้เราเซ็นด้วยการถูกต้มตุ๋น เราก็บอกแล้ว เวลาเรารู้แล้วเราไม่เอาด้วย เราจะเอาเข้านี้ มันก็เอาลายเซ็นปลอมๆ มันมาเป็นข้อยืนยัน นี่ละ พวกนี้มันหาแต่ของปลอมหาแต่ของกินของกลืนนะ มันจะยืนยันไปได้แค่ไหนก็มันเป็นโมฆะแล้วเนี่ย

รัฐมนตรีมากี่คณะ เอาปู่รัฐมนตรีมามันก็โมฆะเหมือนกันหมด อย่าว่าแต่วงคณะรัฐมนตรี เอาปู่เอาย่ารัฐมนตรี โคตรรัฐมนตรีมามันก็เป็นโมฆะเหมือนกันหมด มันเป็นประโยชน์อะไร? ขายตัวต่างหาก อย่ามาขายให้มากมายนะ ชาติไทยนี้มีชื่อมีแม่ นี้เราเทศน์ให้พี่น้องทั้งหลายฟัง เวลานี้กำลังเป็นอย่างนี้ พี่น้องทั้งหลาย เอ้า คิดนะ รัฐบาลก็เป็นคนของชาติ แล้วเป็นลูกชาวพุทธก็มี ลูกชาวผีก็อาจมีอยู่ในนั้น ให้พากันพิจารณาแก้ไขถึงจะเป็นลูกชาวผีเขาเป็นพุทธให้ฟังเสียงเขาบ้างซิถ้าเราอยากเป็นคน เหมือนเขา ลูกชาวผีก็เป็นคนก็ได้ถ้าจิตในเป็นธรรมนะ ให้พากันแก้ไขดัดแปลง อันใดจะดีงามให้รีบแก้ไขดัดแปลง ความอยากความทะเยอทะยานด้วยอำนาจมาตรหลวงที่เอากฎหมายมาบังหน้า มาบีบบี้สีไฟประชาชนอยู่เบื้องหลังๆ อย่าเอามาใช้ในเมืองไทยของเรา

เมื่องไทยจะล่มจม ให้เอาอรรถเอาธรรมเข้ามาสู้กัน มันถึงผสมกันเป็นความแน่นหนามั่นคงเจริญรุ่งเรื่องของชาติ ชาติไทยเรานี้จะสงบร่มเย็นด้วยธรรมะ ไม่ได้สงบร่มเย็นด้วยกิเลสคือความโลภความเห็นแก่ตัว ความมีอำนาจ มาก ความเห็นแก่พวกพ้องของตัว ดีไม่ดีกระจายออกไป ความเห็นแก่ภาคของตัว นี่ละมันจะทำลายชาติบ้านเมือง ฟัดออกให้หมดสิ่งเหล่านี้ ให้เห็นแก่คนไทนล้วนๆ อยู่ด้วยกันเป็น ผาสุก ต่างคนต่างปรึกษาหารือกันจึงเรียกว่าเรา เป็นชาติไทยด้วยกัน ลูกชาวพุทธด้วยกัน อย่าถือเล่ห์ถือเหลี่ยมหลายสันพันคมที่จะกลืนบ้านกลืนเมืองนี้คือมหาภัย เอ้า วันนี้พูดเท่า นี้ก่อน จากนั้นหลวงตาได้ใช้เวลาตอบข้อสงสัยของบรรดาลูกศิษย์และนักข่าวดังนี้....."

"หลวงตาครับ แล้วรัฐบาลเขาได้บอกไหมครับ ที่บอกว่าหลวงตาเซ็นชื่อรับไว้ ไม่ได้เพราะผิดกฎหมายนี่ เขาไม่ได้บอกว่าควรจะแก้ไขอย่างไรหรือครับ"
ลูกศิษย์ ถาม

หลวงตา ไม่ตอบ
"....เราหยุดพักแล้วหยุดเลยไม่เล่น ให้ไปถามเขาเองซิ มาถามอะไรเราไม่ใช่เป็นรัฐบาล ไปถามเขาดูซิ มันก็อย่างนั้นจะว่ายังไง (หัวเราะ) พูดมาแทบเป็นแทบตายยังมาถาม แวะๆ ๆ ดีที่ไม่ตีปากเอา ฐานให้อภัยนะนี่ ไม่ได้ตีปาก (หัวเราะ) อย่างนั้นละภาษาธรรมเข้าใจไหม? ลูกศิษย์กับอาจารย์พูดกันอย่างนี้ละ พูดอย่างอื่นไม่เหมาะ เหมือนพ่อแม่กับลูกปฏิบัติต่อกันเป็นอย่างนั้น ลูกศิษย์กับอาจารย์ปฏิบัติต่อกันก็เป็นอย่างนั้น (หัวเราะ)....."


(ลูกศิษย์ ตัดคอลัมน์หนึ่งมาจาก นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันพุธ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2543 มาให้หลวงตา) ลูกศิษย์ อันนี้เขาแสดงความคิดเห็นมาตรงกับเทศน์ของหลวงตาหลวงตา อะไรล่ะ แสดงความคิดเห็น (หลวงตาอ่านคอลัมน์นั่นดังนี้)

...หนทางเดียวที่จะปกป้องเงินคลังหลวงไว้ได้ก็คือ อะไร ต้องแสดงตัวอย่างให้เห็นว่าใครก็ตามที่มาแตะต้องเงินดังกล่าวต้องมีอันเป็น ไป นับตั้งแต่ รมว. รมว.นี้มันแปลว่ายังไง (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงครับผม) ไม่ใช่ ร.ม.วุ่นเหรอ (หัวเราะ) เรามันอ่านไม่ชัดตาไม่ค่อยดี คลังใดมีความคิดนี้ก็จะต้องถูกกล่าวลายเซ็นต์ห้าหมื่นคน ยื่นปลดออกจากตำแหน่งเป็นความ เป็นความ เป็นอะไร เป็นคราบบาปติดตัวไปจนวันตาย (เป็นตราบาปครับ ตราบาป... เป็นตราบาปครับ...) เป็นตราบาป เนี่ยอย่างนั้นแล้ว เรานั้นมันตาไม่ดี เป็นตราบาปติดตัวไปจนวันตาย นั่น ว่าเป็นบุคคลที่ประชาชนขับไล่ รวมไปถึงรัฐบาลไหน ที่จะ ... ฮุบ เหรอ ... (ครับ) ฮุบใช่ไหม (ครับผม) ...ที่จะฮุบ ก็ต้องประสบกับความหายนะ ถึงจะปกป้องเงินคลังหลวงไว้ได้ บรรพบุรุษใช้เลือกเนื้อปกป้องแผ่นดิน ใช้สติปัญหารักษาสมบัติของชาติไว้ มาถึงรุ่นเราหาก รักษาสมบัติของแผ่นดินไม่ได้ จะมีหน้าไปเจอบรรพบุรุษได้อย่างไร

นี่เขาว่าอย่างนั้น ถ้าเราหากไม่สามารถรักษาอันนี้ได้แล้วไปดูหน้าบรรพบุรุษ ไม่ได้นะ ถ้าเป็นบรรพบุรุษอย่างหลวงตาบัวแล้วฟาดหน้าผากมัน ให้มันหงายหมาไปเลย เข้าใจไหม นี่หนังสือพิมพ์ที่เขาก็มีเจตนาดีหวังดีต่อส่วนรวมคือชาติบ้านเมือง เขาพูดเราก็หาที่ค้านเขาไม่ได้นะเนี่ย เอาเท่านั้นแหละ
( ตอนนี้ครับตอนจบครับ ตอนจบครับ อันนี้ดีครับตอนจบครับผม... นี่ที่ตัวหนังสือใหญ่ๆ ) ตอนจบนี้อีกเหรอมันว่าอย่างไร มันว่ายังไงตอนจบนี่นะ ระวังเถอะวิญญาณปู่จะร้องไอ้ลูกหลานจัญไร อื่ม ก็หมดแล้ววันนี้ ก็พูดเท่านั้นแหละ พูดสอนเท่านั้นเองไม่มีอะไรนักข่าว หลวงตาครับแล้วเรื่องที่รัฐบาลออกมาว่า เขาจะคืนเงินหลวงตาครับ... จะคืนเงิน หลวงตา ลูกศิษย์ เขาถามว่ารัฐบาลจะคืนของหลวงตา หลวงตาโปรดว่ายังไงครับผม

หลวงตาก็ถามพี่น้องชาวไทยซิ นี่เป็นเงินของพี่น้องชาวไทย รัฐบาลจะให้คืนเพราะเหตุผลกลไกอะไร เอ้าว่ามา ให้รัฐบาลอ้างมาซิ ถ้าว่ารัฐบาลเก่งกว่าประชาทั้งชาติให้รัฐบาลอ้างมา เงินนี้เป็นของชาติเขามอบแล้วเข้าสู่คลังหลวงตั้งแต่วันมอบ เรียกว่าให้แล้ว ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ด้วยความถูกต้องของธรรมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว มีกฎหมายที่จะมาแยก กฎหมายไหนที่จะมีอำนาจ มาแยกสมบัติเหล่านี้ออกจากคลังหลวงไม่ให้เข้าสู่คลังหลวง กฎหมายไหนก็ไม่มีอำนาจยิ่งกว่าคนทั้งชาติได้มอบให้แล้วด้วยความบริสุทธิ์ใจ เข้าสู่คลังหลวงเรียบร้อยแล้ว เข้าใจไหมล่ะ นี่คือ หลักธรรมชาติแยกไปไหนไม่ได้ เงินนี้ เข้าสู่คลังหลวงแล้วถึงจะเอาไปไว้มุมโลกไหนก็ตาม เงินนี้คือเงินคลังหลวง นี่ได้เข้าแล้ว โดยหลักธรรมชาติ ประกาศก้องให้ทราบทั่วหน้ากันแล้วตั้งแต่วันมอบจนกระทั่งบัดนี้ แล้วกฎหมายแหวก แนวที่ไหนมา มันจะมาแยกเงินจำนวนนี้ออกจากคลังหลวงไป ไม่มีทาง มีแต่ทางผิด ทางถูกไม่มีนักข่าว แต่เมื่อวาน เมื่อวานนายกฯ ท่านบอกแล้วครับ ท่านไม่คืนครับ ท่านไม่ได้คืน

หลวงตา หานักข่าว รมช.มาเป็นคนบอก แต่ตัวนายกฯ ไม่ได้บอกไม่ได้บอกเลยว่าจะให้เงินคืนหลวงตา ให้เงินคืนนั้นซิ...ก็ยิ่งขายใหญ่ละนะนักข่าว นายกฯ ชวนบอกไม่คืนครับ หลวงตา บอกให้คืนเท่าไหร่ยิ่งขายใหญ่ละนะ เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กใช่ไหม ขายตาสีตาสาเขา เขาก็ไม่ได้มาพูดแบบขายตัวอย่างนี้ โง่ๆ เซ่อๆ อย่างนี้นะ เหอ เอามันต้องขนาดนั้นซิ อันนี้เป็นภาษาของคนที่เซ่อที่สุด เห็นแก่กิน เห็นแก่กลืนถ่ายเดียว ไม่เห็นอรรถเห็นธรรมเลย เท่านั้นเอง พูดอย่างอื่นไปไม่ได้นะ ก็มีเท่านั้นแหละ ไม่มีอะไรละ ...วันนี้มีทีวีมากี่ช่องนาลูกศิษย์ มาทุกช่องครับ ช่อง 3, ช่อง 5, ช่อง 7 ช่อง 9, ช่อง 11 ครับผม ไอทีวีก็มาครับ

หลวงตา ไอทีวี มันอะไร จามทีวี อะไรเราก็ไม่รู้ เฮอ มันทีทั้งไอ ทั้งจามเหรอทีวีไปดูนะ เอ้อ ถ้ามีทั้งไอทั้งจาม ก็มีทั้งตดทั้งขี้ไปด้วย เอ้อมันก็เป็นอย่างซิว่ายังไง ว่ายังไง (หัวเราะ) เราไม่ทราบแหละ เราก็ถามไปอย่างนั้นแหละสนุกๆ เราก็ถามสนุกตอนสนุกกันไปอย่างนั้น ฮื่ม มีเท่านั้นแหล่ะ ไม่มีอะไรแล้ว

นักข่าว วันนี้รัฐบาลเขาประชุมกันที่กรุงเทพฯ เขาประชุมเรื่องรวมเงินบัญชีนี่แหละครับ เขาจะสรุปวันนี้ตอนเย็น เสร็จแล้วเขาบอกว่าจะส่งตัวแทนมาหาหลวงตาจะให้พบไหมครับหลวงตา ไม่ให้พบ ...อะไรเราก็เทศน์หมดแล้ว จำเป็นอะไรมาพบกับเรา มาพบก็จะมาเล่นลิ้นกับเราละซิ ท่านั้นท่านี้ ก็เปิดทางเพื่อจะกลืน แน้ มันรู้แล้ว จะว่ายังไง ลิ้นไหนก็ลิ้นเถอะ ที่จะออกประกาศให้พี่น้องทั้งหลายทราบก็ออกจากวงนี้จะ มีแต่ลิ้นที่จะกลืนจะกิน เปิดทางเข้าไปเพื่อกินคลังหลวงเท่านั้น ให้ฟังกันให้ดีนะ อื่อ นี้จึงไม่ยอมฟัง มันรู้จนกระทั่งตับปอดมัน จะไปว่าอะไรตั้งกับเพียงแค่นี้วะ เราจึงไม่พูดให้เสียเวลานักข่าว ตอนนี้ลูกศิษย์หลวงตากำลังรวบ รวมรายชื่อกันขับไล่ รมต. ถือเป็นการปกป้องสมบัติของชาติเนี่ยะ ลูกศิษย์จะได้บุญไหมครับการกระทำแบบนี้

หลวงตา ยังไม่ถึงไหนมาทวงเอาบุญแล้ว มันอะไรกันพวกนี้ งานไม่ทำมาทาวงเอารางวัลแล้ว โอย ใช้ไม่ได้นะพวกนี้ทุกอย่างแน่นอนอยู่แล้ว ธรรมที่เราแสดงออก แน่นอนหมดแล้ว ขึ้นเวทีได้เลย ถ้าลงได้ออกจากปากของเราแล้ว คำไหนก็คำนั้นว่า ท่านพูดใช่ไหม ใช่ทันทีเลย นี่คือขึ้นเวทีแล้ว อันไหนที่ไม่ใช่คำพูดของเราอย่าไปส่งเสริมเติมต่อนะ เราไม่รับรอง สำหรับคำพูดของเรา เรารับรองร้อย เปอร์เซ็นต์ ทุกประโยคทุกคำไป ถ้าถามว่านี่ท่าน ได้พูดใช่ไหม ใช่ทันที เอาเลย เรียกว่าขึ้นเวทีแล้ว เพราะธรรมกล้าหาญชาญชัยต่อความจริง พูดความจริงล้วนๆ จึงกล้าหาญต่อความจริง เพราะฉะนั้นจึงได้เตือนหนังสือพิมพ์อยู่เสมอนะว่าอย่าหามาส่งเสริมเติมต่อเรื่องนั้นเรื่องนี้ เป็นอุบายของตัวเองแล้วมันเสียส่วนใหญ่ได้นะ หนังสือพิมพ์มีเสมอนะ ที่อยู่สวนแสงธรรม เราก็เคยเตือน จะมายอเรา เราก็ไม่ต้องการ มาเหยียบเรา เราก็ไม่ต้องการ เราอยู่ในความพอเหมาะพอดีแล้ว ทำก็อย่างพอเหมาะพอดี เพราะฉะนั้นให้พิมพ์ตามนั้นหนังสือพิมพ์ก็ดี ตามคำพูดคำจาที่เราได้แสดงออกไปแล้วนั้น อย่าเอาอะไรมาเพิ่มมาเติม ซึ่งจะแฝงเจตนาของตัวเองเข้าไปแล้วทำความเสียหายแก่ส่วนรวมได้ คนเรามันหนักไปทางไหน เวลาได้โอกาสแล้วมันก็เอาอันนี้แทรกเข้าไปใช่ไหมล่ะ เสียได้ ธรรม ไม่เอาอะไรมาแทรก เอาความพอดีเท่านั้นออกเลยๆ เหอ เอา ยังไม่ให้พรนะ ให้พรเสียก่อน

(มีลูกศิษย์จะเข้ามาถวายของ) หลวงตา หือ...
เอาอะไรมา หือ มาอะไรเหรอ อือ มา อย่างนี้แหล่ะ ขนเข้ามาช่วยชาติ เห็นไหมมาจากทุกทิศทุกทางทั่วประเทศไทย ฮื่อ ครั้งจะกอบจะมาโกยเอาไปกินต่อหน้า ต่อตา โห ชาติไทยทั้งชาติดูได้อย่างไร สลบไปเลยว่าของเล่นเมื่อไหรวะ เอาละให้พร...

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >